somesara
خدمات صومعه سرا 3 مورد
ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت ها

ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت ها

هادی وردی
1396/5/16 13:50:30

ثبت و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت ها : ثبت انواع شرکت ( مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، موسسه و ............ ) صورتجلسات و تغییرات ( انحلال ، افزایش ، کاهش و ............... ) تشکیل پرونده م…

 کارخانه داران عزیز حتما بخوانید

کارخانه داران عزیز حتما بخوانید

اکبری
1394/6/17 20:12:01

دوباب مغازه مجاور هم یکی 20 متر ویکی 30 متر بر کمربندی ماشین مقداری پول نقد از ما واگذاری نمایندگی یا هرپیشنهاد سوداوری ازشما مغازه دارای 3 خط تلفن اب برق گاز اینترنت پر…

 پذیرش تمایندگی محصولات شما

پذیرش تمایندگی محصولات شما

اکبری
1394/3/16 15:24:01

ورودی صومعه سرا بر کمربندی شهید بهشتی 30 متر مغازه با 4 متر ارتفاع از ما واگذاری نمایندگی و پیشنهاد کار ترجیها اجناس حراجی و زیر قیمت از شما در ضمن مغازه فوق درحال حاضر …